home over mij nieuws links info

Algemene Voorwaarden

De beeldende kunst van Made by Luth (oa. (portret)tekeningen, (portret)schilderijen, keramiek en tuindecoratie) valt onder de auteurswet. Ook vallen de kunstwerken onder persoonlijkheidsrechten.
Voor meer informatie over auteursrechten en beeldende kunst kunt u terecht op www.auteursrecht.nl of www.bno.nl


Bij de portret-tekeningen/-schilderijen van Made by Luth is er ook sprake van portretrecht. Made by Luth zal altijd vooraf uw toestemming vragen om uw afbeelding en/of portret-tekening/-schilderij op www.madebyluth.nl in de portfolio te plaatsen of om eventueel uw afbeelding/portret-tekening/-schilderij te gebruiken voor een Made by Luth folder.
Voor meer informatie over portretrecht kunt u terecht op de volgende websites: www.kvk.nl of Wikipedia